ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
# เรื่อง วันที่ รายละเอียด
1 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสนอราคางานจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔ ธ.ค. ๖๑ รายละเอียด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ รายละเอียด