ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ไซเบอร์มั่นคงปลอดภัย เฝ้าระวังภัยในโลกไซเบอร์
ข่าวสารและประกาศ

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ ๖๓ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ นาย


ผชท.อิสลาเอล เยี่ยมคำนับ ผอ.ศซบ.ทบ. ณ ห้องประชุม ศซบ.ทบ. เพื่อพบปะพูดคุย และกระชับความสัมพันธ์


สมาชิกชมรมแม่บ้านฯและกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ.และกำลังพล ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.


บริการข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.in on the internet.


ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Cyber Royal Thai Army

Inside the Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand

สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : admincyber@rta.mi.th