ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ไซเบอร์มั่นคงปลอดภัย เฝ้าระวังภัยในโลกไซเบอร์
ข่าวสารและประกาศ

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ ๖๓ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ นาย


ผชท.อิสลาเอล เยี่ยมคำนับ ผอ.ศซบ.ทบ. ณ ห้องประชุม ศซบ.ทบ. เพื่อพบปะพูดคุย และกระชับความสัมพันธ์


สมาชิกชมรมแม่บ้านฯและกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ.และกำลังพล ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.


ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.in on the internet.


ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Cyber Royal Thai Army

Inside the Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand

สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : admincyber@rta.mi.th