ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก Army Cyber Center
พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

กรซ.ศซบ.ทบ. ดำเนินการ IT Audit หน่วย พธ.ทบ. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 ห้วงเวลา 0900-1030
[ ดูภาพกิจกรรม ]

พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ IT Audit มทบ.16 จว.ร.บ. โดยมี พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รอง ผบ.มทบ.16 ให้การต้อนรับ
[ ดูภาพกิจกรรม ]

พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ IT Audit กช. ค่ายภาณุรังษี จว.ร.บ. โดยมี พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง รอง เสธ.กช. ให้การต้อนรับ
[ ดูภาพกิจกรรม ]

พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ IT Audit พล.ช. ค่ายบุรฉัตร จว.ร.บ. โดยมี พล.ต.มงคล รัตนจันทร์ ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับ
[ ดูภาพกิจกรรม ]

กรซ.ฯ ดำเนินการ IT Audit หน่วย ยศ.ทบ. และ ศพย.ยศ.ทบ. ในวันที่ 15 ส.ค. 61 ห้วงเวลา 1300-1500
[ ดูภาพกิจกรรม ]

พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ IT Audit พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จว.ร.บ. โดยมี พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
[ ดูภาพกิจกรรม ]



บริการข้อมูล
ขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์หน่วย ขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์หน่วย อาร์ทีเอ เมล ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศกองทัพบก e-Army ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก แหล่งความรู้ไซเบอร์ที่ดีที่สุด download แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 กรมบัญชีกลาง