กิจกรรม : ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่กำลังพลดีเด่น ศทท.
วันที่ : 11-05-2558
สถานที่ : ห้อง 221 บก.ทบ.
รายละเอียด : ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่กำลังพลดีเด่น ศทท. ณ ห้อง 221 บก.ทบ. ในวันที่ 11 พ.ค.58