กิจกรรม : ผบ.ทบ. ลงนามและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนา ศทท.
วันที่ : 11-05-2558
สถานที่ : บริเวณห้อง 221 บก.ทบ.
รายละเอียด : ผบ.ทบ. ลงนามและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14 ณ บริเวณด้านข้างห้อง 221 บก.ทบ. ในวันที่ 11 พ.ค.58