กิจกรรม : พิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14
วันที่ : 11-05-2558
สถานที่ : ห้อง 221 บก.ทบ.
รายละเอียด : ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ครบรอบปีที่ 14 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. ใน 110630 พ.ค.58