กิจกรรม : พิธีรดน้ำดำหัวขอพร อดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
วันที่ : 10-04-2558
สถานที่ : กรมการทหารสื่อสาร
รายละเอียด : ผอ.ศทท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพร อดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ที่กรมการทหารสื่อสาร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อ 10 เม.ย.58