กิจกรรม : พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ 63
วันที่ : 22-11-2562
สถานที่ : ห้องสันทิฏฐิโก สบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ 63 โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี