กิจกรรม : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ 63
วันที่ : 19-11-2562
สถานที่ : ห้องสันทิฏฐิโก สบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ ปีงบประมาณ 63 โดยมี รอง ผอ.ศซบ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธี