กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ให้กับกำลังพล
วันที่ : 22-10-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ให้กับกำลังพล จำนวน 4 นาย โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี