กิจกรรม : ศซบ.ทบ. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
วันที่ : 09-09-2562
สถานที่ : สส.
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ สส.