กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
วันที่ : 10-09-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธาน