กิจกรรม : สมาชิกชมรมแม่บ้านฯและกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒
วันที่ : 06-07-2562
สถานที่ : อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
รายละเอียด : คุณบุญลือ สัมมาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได้นำสมาชิกชมรมแม่บ้านฯและกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒ ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ ก.ค. ๖๒