กิจกรรม : กำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
วันที่ : 03-06-2562
สถานที่ : บก.ทบ.
รายละเอียด : กำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี โดยมีพิธีตักบาตร และพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองทัพบก