กิจกรรม : ชมรมแม่บ้าน ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ชมภาพยนต์ขุนบันลือ
วันที่ : 11-11-2561
สถานที่ : สยามพารากอน
รายละเอียด : ชมรมแม่บ้าน ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ชมภาพยนต์ขุนบันลือ