กิจกรรม : พิธีสรงน้ำพระ ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562
วันที่ : 10-04-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีสรงน้ำพระ ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี