กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
วันที่ : 28-02-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น (ร.อ.นิรุติ หย่องเจริญ) โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี