กิจกรรม : กำลังพล ศซบ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1/62
วันที่ : 09-01-2562
สถานที่ : ลานหน้าเสาธง บก.ทบ.
รายละเอียด : กำลังพล ศซบ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1/62