กิจกรรม : ผอ.ศซบ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ : 01-01-2562
สถานที่ : ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
รายละเอียด : ผอ.ศซบ. และข้าราชการ ศซบ.ทบ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร