กิจกรรม : พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นสูง
วันที่ : 07-01-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นสูง