กิจกรรม : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์
วันที่ : 26-11-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ 26 พ.ย.61 โดยมี รอง ผอ.ศซบ.ทบ. (2) เป็นประธานในพิธี