กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ส.ต.
วันที่ : 16-11-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ส.ต.