กิจกรรม : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นต้น
วันที่ : 05-11-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นต้น 5 พ.ย.61 โดยมี รอง ผอ.ศซบ.ทบ. (2) เป็นประธานในพิธี