กิจกรรม : ศซบ. จัดพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 2 นาย
วันที่ : 30-10-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ. จัดพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 2 นาย และการมอบรางวัลการทำภาพอินโฟกราฟฟิค