กิจกรรม : ผชท.อิสลาเอล เยี่ยมคำนับ ผอ.ศซบ.ทบ.
วันที่ : 30-10-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ.จัดพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลืิ่อนยศสูงขึ้น 2 นาย และมอบรางวัลการทำภาพอินโฟกราฟฟิก