กิจกรรม : ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ.และกำลังพล ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ. เมื่อ 26 ก.ค. 61
วันที่ : 26-07-2561
สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
รายละเอียด : ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ.และกำลังพล ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ. เมื่อ 26 ก.ค. 61