กิจกรรม : ศซบ.ทบ.ร่วมพิธีเทศกาลสงกรานต์ ทบ. ประจำปี 2561
วันที่ : 10-04-2561
สถานที่ : ห้องประชุม 221 บก.ทบ.
รายละเอียด : พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ.นำกำลังพลร่วมพิธีเทศกาลสงกรานต์ ทบ. ประจำปี 2561