กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 1 นาย
วันที่ : 02-04-2561
สถานที่ : ลานรวมพล ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 1 นาย เป็น สิบโท 1. สิบตรี จักรฤกษ พุกนุช