กิจกรรม : ศซบ.ทบ. จัดพิธีประดับยศ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 1 นาย และมอบรางวัลให้กำลังที่สามารถผ่านการสอบ certificate
วันที่ : 12-02-2561
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก กระทำพิธีประดับยศ ให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 1 นาย เป็น ร.ต. 1. จ.ส.อ.พงศกร บ่ายเที่ยง กำลังที่สามารถผ่านการสอบ certificate 1. ร.ท.ปิยชาติ สหรัฐ