กิจกรรม : ศซบ. ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก
วันที่ : 18-01-2561
สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพบก
รายละเอียด : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก ประจำปี 2561