กิจกรรม : กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ : 04-12-2560
สถานที่ : พระบรมราชนุสาวรีย์ ร.๕ และห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.
รายละเอียด :