กิจกรรม : พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.ศซบ.ทบ.
วันที่ : 03-10-2560
สถานที่ : บก.ทบ.
รายละเอียด :