กิจกรรม : ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานฯ
วันที่ : 23-08-2560
สถานที่ : สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.(บางปู)
รายละเอียด : พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศซบ.ทบ. ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานฯ