กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิถีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ : 11-08-2560
สถานที่ : บก.ทบ.
รายละเอียด : ผอ.ศซบ.ทบ.ได้นำกำลังพล ศซบ.ทบ.ร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิถีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์, ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๖ รูป, พิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล