กิจกรรม : มอบเกียรติบัตรนายทหารประทวนสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ ๑
วันที่ : 07-08-2560
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ จ.ส.อ.พงศกร บ่ายเที่ยง เนื่องจากสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ ๑ หลักสูตรการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรรุ่นที่ ๔๔ ชุดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐