กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่ : 26-07-2560
สถานที่ : วัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด : ผอ.ศซบ.ทบ. นำกำลังพล ศซบ.ทบ. พร้อมชมรมแม่บ้านบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และทำความสะอาดบริเวณวัดฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ