กิจกรรม : พิธีปิด"หลักสูตรการผลิตสื่อ ด้านไซเบอร์" ประจำปี 2560
วันที่ : 07-07-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธีปิดหลักสูตรการผลิตสื่อไซเบอร์ ประจำปี 2560 และมอบวุฒิบัตร ของ ศูนย์ไซเบอร์ ทบ. เมื่อ 7 ก.ค.60