กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการ สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชัน ปีที่ 7
วันที่ : 29-06-2560
สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพบก
รายละเอียด : พิธีเปิดโครงการ สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชัน ปีที่ 7 โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีฯ ใน บก.ทบ. เมื่อ 29 มิ.ย.60