กิจกรรม : พิธีปิดหลักสูตรอบรมการปฏิบัติการไซเบอร์ขั้นต้น
วันที่ : 30-06-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธีปิดหลักสูตรอบรมการปฏิบัติการไซเบอร์ขั้นต้น และมอบวุฒิบัตร ที่ ศูนยฺไซเบอร์ ทบ. เมื่อ 30 มิ.ย.60