กิจกรรม : ศูนย์ไซเบอร์ ทบ. มอบแผ่น MP3 รวม 70 เพลงลูกทุ่งร้อยรวมใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ : 26-06-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : ศูนย์ไซเบอร์ ทบ. มอบแผ่น MP3 รวม 70 เพลงลูกทุ่งร้อยรวมใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จัดทำโดย กลุ่มแทนคุณแผ่นดิน มอบให้ พ.อ.ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ รอง หน.สถานีวิทยุ ทบ. และ พ.อ.ประชาสัณห์ ชนะสงคราม ตัวแทนนักจัดรายการฯ เครือข่ายสถานีวิทยุ ทบ. 129 สถานี นำไปเปิดเผยแพร่ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ