กิจกรรม : พิธีประดับเคริ่องหมายยศ ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
วันที่ : 27-06-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธีประดับเคริ่องหมายยศ พ.ท. แก่นายทหารสัญญาบัตร ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และยศ ส.ต. แก่นายทหารชั้นประทวนที่บรรจุรับราชการใหม่ เมื่อ 27 มิ.ย.60