กิจกรรม : บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ : 22-06-2560
สถานที่ : ห้องส่ง ๔ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
รายละเอียด : กิจกรรมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท