กิจกรรม : Hop to the Cyber Paslop
วันที่ : 21-06-2560
สถานที่ : ลานหน้าศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และผบ.ทบ. ที่ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และห้วงฤดูฝนในขณะนี้ เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายกลางแจ้ง สมาคมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านสุขภาพของกำลังพลศูนย์ไซเบอร์ จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบการเต้น Paslop ของ สปป.ลาว มาดัดแปลงในแบบหุ่นยนต์ Cyborg โดยมีชื่อว่า " Hop to the Cyber Paslop " เพื่อออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายในห้วงฤดูฝน , ผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงาน และเปลี่ยนบรรยากาศการออกกำลังกายในแบบสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายจำเจ