กิจกรรม : พิธีรับ-มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
วันที่ : 21-06-2560
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ศซบ.ทบ.
รายละเอียด :