กิจกรรม : รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์
วันที่ : 21-06-2560
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ชมรมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ ให้กับกำลังพลศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกจำนวน 50 โด๊ส