กิจกรรม : พิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้้น
วันที่ : 16-06-2560
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้้น