กิจกรรม : ผอ.ศซบ.ทบ. บรรยายเรื่อง การปฎิบัติการไซเบอร์ รร.เสธ ให้กับ หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๕
วันที่ : 15-06-2560
สถานที่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
รายละเอียด : ผอ.ศซบ.ทบ. บรรยายเรื่อง การปฎิบัติการไซเบอร์ รร.เสธ ให้กับ หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๕