กิจกรรม : พิธิเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้้น
วันที่ : 12-06-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธิเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้้น ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ระหว่างวันที่ 12 -16 มิถุนายน 2560