กิจกรรม : พิธีปิดหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
วันที่ : 09-06-2560
สถานที่ : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รายละเอียด : พิธีปิดหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์