กิจกรรม : โครงการไซเบอร์ บาร์เบอร์
วันที่ : 17-05-2560
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : ชมรมแม่บ้านศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก จัด "โครงการไซเบอร์ บาร์เบอร์" เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย ในการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยนำช่างตัดผมมืออาชีพ ซึ่งเป็นทหารกองประจำการ มาบริการตัดผมฟรีให้กับกำลังพลชาย-หญิง ภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก(ศซบ.ทบ.)